Villkor och bestämmelser

Välkommen till 420marihuanacasa!

Dessa villkor beskriver de regler och bestämmelser som gäller för användningen av webbplatsen 420marihuanacasa, som finns på https://420marihuanacasa.com/. Genom att du besöker denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor. Fortsätt inte att använda 420marihuanacasa om du inte accepterar alla de villkor som anges på denna sida. Våra villkor har skapats med hjälp av följande.

Villkor och bestämmelser.

Följande terminologi gäller för dessa villkor, sekretesspolicyn och ansvarsfriskrivningen samt alla avtal: Med ”kund”, ”du” och ”din” avses du, den person som ansluter sig till denna webbplats och följer företagets villkor. ”Företaget”, ”vi”, ”oss”, ”vår” och ”oss” avser vårt företag. ”Part”, ”parter” eller ”vi” avser både kunden och oss. Alla villkor avser det erbjudande, den acceptans och den ersättning som krävs för att genomföra processen med vår hjälp till kunden på det mest lämpliga sättet i det uttryckliga syftet att uppfylla kundens behov när det gäller tillhandahållandet av företagets angivna tjänster, i enlighet med och med förbehåll för tillämplig lag i Nederländerna. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, stor bokstav och/eller han/hon eller de anses vara utbytbara och avser därför samma sak.

Cookies

Vi använder cookies. Genom att besöka 420marihuanacasa samtycker du till användningen av cookies i enlighet med 420marihuanacasasas sekretesspolicy. De flesta interaktiva webbplatser använder cookies för att vi ska kunna hämta användardata vid varje besök. Cookies används av vår webbplats för att möjliggöra funktionaliteten i vissa områden för att underlätta för besökare på vår webbplats. Vissa av våra affilierade/reklampartner kan också använda cookies.

Licens

Om inget annat anges äger 420marihuanacasa och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna för allt material på 420marihuanacasa. Alla immateriella rättigheter är förbehållna. Du kan få tillgång till detta från 420marihuanacasa för ditt eget personliga bruk med förbehåll för de begränsningar som anges i dessa villkor.
Du får inte:

 • återpublicera material från 420marihuanacasa.
 • Sälja, hyra ut eller underlicensiera material från 420marihuanacasa.
 • Reproducera, duplicera eller kopiera 420marihuanacasas material.
 • Omdistribuera 420marihuanacasa-innehållet.
 • Detta avtal ska börja gälla från och med dagen för detta avtal.

Vissa delar av denna webbplats ger användarna möjlighet att publicera och utbyta åsikter och information i vissa delar av webbplatsen. 420marihuanacasa granskar, redigerar, publicerar eller granskar inte kommentarer innan de finns på webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte 420marihuanacasas, dess agenters och/eller dotterbolags åsikter och synpunkter.

Kommentarerna återspeglar åsikterna och åsikterna hos den person som publicerar dem. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska 420marihuanacasa inte hållas ansvarig för kommentarerna eller för ansvar, skador eller kostnader som orsakats och/eller lidits till följd av användning och/eller publicering och/eller uppvisning av kommentarerna på denna webbplats.

420marihuanacasa förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och att ta bort alla kommentarer som kan anses olämpliga, stötande eller som bryter mot dessa villkor.

Du garanterar och försäkrar att:

Du har rätt att publicera kommentarerna på vår webbplats och du har alla nödvändiga licenser och samtycken för att göra det;
Kommentarerna bryter inte mot någon immateriell rättighet, inklusive, utan begränsning, upphovsrätt, patent eller varumärken som tillhör någon tredje part;
Kommentarerna innehåller inget ärekränkande, förtalande, stötande, oanständigt eller olagligt material som skulle kunna utgöra en kränkning av privatlivet.
Kommentarer får inte användas för att be om eller främja affärer eller tullar eller för att beskriva kommersiell eller olaglig verksamhet.

Du ger 420marihuanacasa en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och tillåta andra att använda, reproducera och redigera dina kommentarer i någon form, format eller medium.
Hyperlänkar till vårt innehåll
Följande organisationer får länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

 • Myndigheter;
 • Sökmotorer;
 • Nyhetsorganisationer;

Distributörer av onlinekataloger kan länka till vår webbplats på samma sätt som de länkar till andra börsnoterade företags webbplatser.

Systemövergripande ackrediterade företag, med undantag för ideella organisationer, välgörenhetsshoppingcenter och välgörenhetsinsamlingsgrupper, som inte får hyperlänka till vår webbplats.
Dessa organisationer får länka till vår hemsida, våra publikationer eller annan information på webbplatsen så länge länken (a) inte på något sätt är vilseledande, (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter och/eller tjänster, och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats.

Vi kan överväga och godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer
Allmänt kända informationskällor för konsumenter och/eller företag.
webbplatser med dot.com-gemenskap;
Föreningar eller andra grupper som företräder välgörenhetsorganisationer.
distributörer av online-kataloger
Internetportaler;
redovisnings-, advokat- och konsultföretag, och
utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Vi godkänner länkförfrågningar från dessa organisationer om vi anser att a) länken inte får oss eller våra välrenommerade företag att framstå som dåliga, b) organisationen inte har någon negativ historia hos oss, c) fördelen för oss med hyperlänkens synlighet uppväger frånvaron av 420marihuanacasa, och d) länken är i samband med allmän resursinformation.

Dessa organisationer får länka till vår hemsida så länge länken (a) inte på något sätt är vilseledande, (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster, och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats.

Om du är en av de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår webbplats måste du informera oss genom att skicka ett e-postmeddelande till 420marihuanacasa. Ange ditt namn, namnet på din organisation, kontaktuppgifter och webbadressen till din webbplats, en förteckning över de webbadresser från vilka du avser att länka till vår webbplats och en förteckning över de webbadresser på vår webbplats som du vill länka till. Vänligen räkna med 2-3 veckor för att få svar.

 • Godkända organisationer kan länka till vår webbplats genom att antingen
  använda vårt företagsnamn, eller
 • Genom att använda den enhetliga resurslokaliserare som den är länkad till, eller
 • Genom att använda någon annan beskrivning av vår länkade webbplats som är meningsfull i sammanhanget och formatet för innehållet på den länkande partens webbplats.
 • Användning av 420marihuanacasa-logotypen eller andra illustrationer för länkar är inte tillåten om det inte finns något licensavtal för varumärket.

iFrames

Utan föregående godkännande och skriftligt tillstånd får du inte skapa ramar runt våra webbsidor som på något sätt ändrar den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats.

Ansvar för innehållet

Vi kan inte hållas ansvariga för något innehåll på din webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla krav som uppstår på grund av din webbplats. Ingen länk får finnas på någon webbplats som kan uppfattas som ärekränkande, obscen eller brottslig, eller som gör intrång, kränker eller förespråkar intrång eller andra kränkningar av tredje parts rättigheter.

Din integritet
Läs sekretesspolicyn

Förbehåll för rättigheter

Vi förbehåller oss rätten att kräva att du tar bort alla länkar eller en viss länk till vår webbplats. Du samtycker till att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats om du uppmanas att göra det. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra dessa villkor och dess länkpolicy. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats godkänner du att du är bunden av dessa villkor för länkning.

Ta bort länkar från vår webbplats

Om du anser att en länk på vår webbplats är stötande av någon anledning kan du kontakta oss och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar, men vi är inte skyldiga att göra det eller att svara dig direkt.
Vi garanterar inte att informationen på denna webbplats är korrekt, och vi garanterar inte heller att den är fullständig eller korrekt, och vi åtar oss inte heller att se till att webbplatsen kommer att fortsätta att vara tillgänglig eller att materialet på webbplatsen kommer att hållas uppdaterat.

Ansvarsfriskrivning

I största möjliga utsträckning som tillåts av tillämplig lag utesluter vi alla representationer, garantier och villkor som rör vår webbplats och din användning av denna webbplats. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning begränsar eller utesluter vårt eller ditt ansvar.

begränsar eller utesluter vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada;

begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning;

begränsa något av vårt eller ditt ansvar på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag; eller utesluta något av vårt eller ditt ansvar som inte kan uteslutas enligt tillämplig lag.

De begränsningar och förbud mot ansvar som anges i detta avsnitt och på andra ställen i denna ansvarsfriskrivning: (a) omfattas av föregående stycke, och (b) reglerar alla ansvar som uppstår i samband med ansvarsfriskrivningen, inklusive ansvar i kontrakt, skadestånd och brott mot lagstadgade skyldigheter.

I den mån webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt är vi inte ansvariga för någon förlust eller skada av något slag.